PL / EN
polityka prywatności
 

szkolenia

Fundacja a/typowi prowadzi webinary i szkolenia z zakresu neuroróżnorodności. Tworząc indywidualny plan szkoleń, dostosowujemy się do oczekiwań i potrzeb naszych odbiorców.

Przykładowa tematyka szkoleń:

Neuroróżnorodność w środowisku biznesowym
1. Czym jest neuroróżnorodność? Zmiana myślenia o atypowości: od choroby do mniejszości.
2. Dlaczego neuroróżnorodność jest ważna? Jakie korzyści płyną z przyjęcia tej perspektywy dla pracodawców i pracowników?
3. W jaki sposób mówić o neuroróżnorodności i osobach atypowych? (o pojęciu “zdrowia”, “normy” vs. “choroby” i “patologii”, o języku inkluzywnym względem osób atypowych)
4. Czym charakteryzują się przedstawiciele/ki grup osób neuroatypowych: ich ograniczenia i mocne strony
5. Jak zorganizować miejsce pracy, które wspiera neuroróżnorodność:
– jak zorganizować miejsce pracy (aspekty społeczne, organizacyjne, przestrzenne)?
– jak komunikować się w zespole i delegować zadania?
– co mogą zrobić wszyscy pracownicy, żeby przyczynić się do stworzenia włączającego środowiska pracy?

(Współ)pracownik ze spektrum autyzmu – potencjał, potrzeby i wsparcie
1. Czym jest spektrum autyzmu?
2. Jak mówić o osobach w spektrum autyzmu?
3. Fakty i mity na temat spektrum autyzmu: ogólna charakterystyka, przyczyny, występowanie
4. Profil psychologiczny osób w spektrum autyzmu: mocne strony i ograniczenia
5. Organizacja pracy i przestrzeni przyjazna dla osób ze spektrum autyzmu
6. Komunikacja z osobą ze spektrum autyzmu
7. Rozwiązywanie konfliktów i reagowanie w sytuacjach trudnych

Content | Menu | Access panel